София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на С. БАЛВАН, С. ВЕТРИНЦИ, С. НИКЮП, С. ХОТНИЦА, общ.Велико Търново и ГР. ПАВЛИКЕНИ, общ. Павликени, област Велико Търново


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на С. БЕДЖЕНЕ, С. ВОЙВОДА, С. ЖИЛИНО, С. МИРОВЦИ, С. ПИСАРЕВО, С. ПРАВЕНЦИ, С. ПРЕСЕЛКА, С. СЕЧИЩЕ И С. ТРЪНИЦА, община Нови Пазар, област Шумен


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на С. АЛЕКСАНДРОВО, С. БЯЛ БРЯГ, С. ВЕСЕЛИНОВО, С. ЖЕЛЪД, С. КЪЛНОВО, С. НОВО ЯНКОВО, С. ЯНКОВО, община Смядово, област Шумен


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на С. ИМРЕНЧЕВО, С. МИЛАНОВО, С. МОКРЕШ, С. МОСТИЧ И С. СУХА РЕКА, община Велики Преслав, област Шумен


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на С. БАТОШЕВО, с. Карамичевци и с. Кастел, С. ГРАДИЩЕ, С. ДУШЕВО, с. Душевски колиби и с. Корията, С. РЯХОВЦИТЕ, С. ШУМАТА и с. Енев рът, община Севлиево, област Габрово


График за извършване на геодезически измервания с цел създаване на кадастрална карта и регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с.Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, Община БОЖУРИЩЕ


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, община Божурище, област София

Допълнителна информация може да намерите в сайтовете на: АГКК


График за извършване на геодезически измервания с цел създаване на кадастрална карта и регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Бойково, с.Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с.Цалапица и с.Чурен, Община РОДОПИ


Приети са КККР на недвижими имоти за землището на гр. Горна Оряховица

В ДВ бр. 12 от 06.02.2018 г. е публикувана обява:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 08.03.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново..


Приети са КККР на недвижими имоти за: урбанизираната територия в землищата с. Добротич, с. Есеница, с. Искър, с. Михалич, общ. Вълчи дол.

В ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. е публикувана обява:

СГКК – Варна, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за: урбанизираната територия в землищата с. Добротич, с. Есеница, с. Искър, с. Михалич, общ. Вълчи дол. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 19.02.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.
.


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, община „Родопи“, област Пловдив

Допълнителна информация може да намерите в сайтовете на: АГККСтартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за урбанизираната територия в землищата на с. Добротич, с. Есеница, с. Искър и с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Допълнителна информация може да намерите в сайтовете на: АГКК


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново

Допълнителна информация може да намерите в сайтовете на: АГКК

ПРИЕТИ СА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 49/28.06.2016 г. (до 28.07.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА на бул. „Шипченски проход“ № 67а, етаж 1, стая 111.

 

ПРИЕТИ СА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 85/03.11.2015 г. (до 03.12.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в сградата на район „Красно село“, Столична община, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124, ет. 1, стая № 117.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
8.30 ч. – 12.30 ч.
13.00 ч. – 17.00 ч.Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за район "Слатина".

ГРАФИК за извършване на геодезически измервания.

Допълнителна информация може да намерите в сайтовете на: АГКК и СО р-н Слатина.


Стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър за район "Красно село".

Допълнителна информация може да намерите в сайтовете на: АГКК и СО р-н Красно село.

От 01.12.2014г. започват геодезически измервания на поземлените имоти и сгради на територията на СО р-н Красно село, които ще продължат по график до 15.03.2015г.

Измервания в апартаменти не се извършват!