София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

"СЪРВЕЙ ГРУП" е динамично развиващо се дружество, предлагащо качествени и квалифицирани услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра, пазарните оценки. Основни принципи, от които се ръководим при изпълнение на нашите ангажименти са: професионализъм, конкурентноспособност, качество и коректност.

Дружеството е специализирано в изработката на Парцеларни планове на инфраструктурни обекти, геодезически дейности на линейни и свлачищни обекти, кадастрални дейности, площообразуване на сгради, оценка на имоти и провеждане на отчуждителни процедури за държавни нужди.

„Сървей груп” ЕООД е член на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ).

Ще се радваме да Ви бъдем полезни със знанията и опита който имаме!