София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Дружеството разполага със съвременна техника за геодезичеки измервания и канцеларска обработка.

"Сървей груп" ЕООД има актуален договор за ползване на лицензирана GNSS инфраструктурна мрежа ГЕОНЕТ за GPS измервания.

Геодезическото ни оборудване се състои от комплекти GPS/GNSS приемници, тотални станции, дигитални и строителни нивелири, с възможност за едновременна работа на повече от десет екипа.

Офис оборудването ни включва лицензирани програми за геодезическа обработка, работни места за създаване на кадастрални и специализирани карти, лицензиран софтуер за работа в cad-среда и dwg формат, както и необходимия брой компютри, принтери, скенери, леки и с висока проходимост автомобили.