София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Сертификат за оценка на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения Свидетелство за правоспособност по геодезия, картография и кадастър
Удостоверение за координатор по
безопастност и здраве
Удостоверение за администратор на
лични данни