София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Най-ценното, което имаме, е професионалния ни екип.

Създали сме млад и амбициозен екип, съставен основно от инженери с магистърска степен по геодезия, с проектантска правоспособност от КИИП, правоспособност от АГКК и КНОБ.

При нас се развиват висококвалифицирани професоналисти, ползващи съвремените технологии, усъвършенстващи непрекъснато своя професионален опит и познания.