София 1618, бул.Цар Борис III №221

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Консултантски услуги по отчуждителни процедури

Поддръжка на Карта на възстановената собственост (КВС)