София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Изработване на кадастрални карти и регистри

Проекти за изменение на кадастрална карта и регистри

Удостоверения по чл.52 от ЗКИР

Изработване Специализирани карти