София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Заснемане на линейни обекти за проектиране, при строителство, екзекутиви

Площни снимки за проектиране

Заснемане на свлачищни участъци

Изграждане на системи за наблюдение и изследване на деформации

Изчисляване на обеми и 3D моделиране