София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Наши възложители са:

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

Българска академия на науките (БАН)

"Булгартрансгаз" ЕАД

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Електроенергийният системен оператор (ЕСО)

"Пътстрой-92"АД

"Геозащита"ЕООД

"Монтажи"ЕАД

"Водоснабдяване и канализация"ООД

"Софийска вода"АД

"Геотехника АБС"ООД

"SIGMA-IS"SA

"Елаците мед"АД

ДП"Пристанищна инфраструктура"

"Рутекс"ООД

"Инжстрой"ЕООД

"Илия Бурда"ЕООД

"Стройексперт инженеринг"ООД

"М спорт" ЕООД

"Ню ИТ и инженеринг"ООД

"Лог Сиберия"ЕООД

"Алве консулт" ЕООД

"Щраплан" ЕООД

"Порр Бау" Гмбх

"Терра Микс България" ЕООД

"Алпине Бау" Гмбх

"Улично осветление" ЕАД

"Райкомерс конструкшън" ЕАД

"Агромах" ЕООД

"Вамос" ООД

"Химкомплект" ЕАД

"Пътконсулт 2004" ЕАД

"Пътпроект 2000" ООД

"Архонт" ЕООД

"Риск инженеринг" АД

"ГБС-ИС" АД

"Атлас-Балкан" ООД

"АДО България" ЕООД

"Сибанк"ЕАД

ОП"София проект"

ТП-Държавно горско стопанство София

ТП-Държавно горско стопанство Хисар

Общински администрации