София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Парцеларен план на АМ"Люлин"-доп.осн.трасе, инж.инфраструктура

Парцеларен план на АМ"Струма"ЛОТ1 Д.Диканя -Дупница

Парцеларен план на АМ"Струма"ЛОТ4 - нап.полета, изместване жп линия

Парцеларен план на АМ"Струма"ЛОТ4 Сандански-Кулата

Парцеларен план на АМ"Тракия"ЛОТ1-напоителен канал

Парцеларен план на АМ"Тракия"ЛОТ3 Н.Загора-Ямбол

Парцеларен план на АМ"Марица"-техническа инфраструктура

Парцеларен план на път Е-85 Кърджали - Маказа, II етап - инженерна инфраструктура

Парцеларен план на общински път Куклен - Гълъбово

Парцеларни планове на територията на общини Доспат, Етрополе, Чипровци, Ковачевци

ПУП-ПРЗ на централна градска част на гр.Рила

ПУП-ПРЗ на централната част на с.Ковачевци

ПУП-ПРЗ на голям брой частни имоти и свлачищни участъци

Провеждане на отчуждителни процедури за Път Е-85 Кърджали - Маказа, инженерна инфраструктура