София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

"СЪРВЕЙ ГРУП" е динамично развиващо се дружество, предлагащо качествени и квалифицирани услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра, пазарните оценки. Основни принципи, от които се ръководим при изпълнение на нашите ангажименти са: професионализъм, конкурентноспособност, качество и коректност.

 

Основни дейности:

  • Изработване на ПУП - Парцеларни планове, ПРЗ и отчуждителни процедури
  • Геодезически дейности
  • Кадастрални дейности
  • Проектиране
  • Оценка на недвижими имоти, земеделски земи и площообразуване

 

Наши партньори:

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), "Булгартрансгаз" ЕАД, Българска академия на науките (БАН), "Геозащита"ЕООД, "Монтажи"ЕАД, "Водоснабдяване и канализация"ООД, "Софийска вода"АД, Електроенергийният системен оператор (ЕСО), "Геотехника АБС"ООД, "SIGMA-IS"SA, "Елаците мед"АД, ДП"Пристанищна инфраструктура", "Рутекс"ООД, "Инжстрой"ЕООД, "Илия Бурда"ЕООД, "Стройексперт инженеринг"ООД, "Алве консулт" ЕООД, "М спорт" ЕООД, "Ню ИТ и инженеринг"ООД, "Лог Сиберия"ЕООД, "Сибанк"ЕАД, ОП"София проект", ТП-Държавно горско стопанство София, ТП-Държавно горско стопанство Хисар, Общински администрации и други.